Hòa đồng bộ máy phát điện và lưới

 

Multiple generators UK