Như chúng ta đã biết hệ thống thủy điện nước ta vô cùng quan trọng cho nhu cầu phục vụ sản xuất điện. Đặc biệt trong tình hình thiếu hụt

X